* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .org, .net, .in, .site, .website, .store, .xyz